Hotellsängar

Vi har ett komplett erbjudande till marknaden relaterat sängar och madrassser speciellt anpassade till hotell. Vi kan också erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån givna volymer och kontrakt.

Bra sömn och upplevelsen av en ljuvlig säng är den kanske viktigaste orsaken till att gästen har en positiv upplevelse av besöket och därmed kommer tillbaka.

Gå till hotellsängar >

Sängar för marin miljö

Vi levererar sängar till stora kryssningsfartyg, oljeplattformar och handelsfartyg. Förutsättningarna varierar ofta och därför kan vi också erbjuda flexibla lösningar utifrån dina önskemål som uppfyller de högt ställda kraven till sjöss.

Gå till marinsängar >

BedBug Protection

Ett nytt, unikt vägglusskydd för skandinaviska sängar som fungerar såväl preventivt som reaktivt och därmed skyddar din investering i dina sängar.

Produkten är konstruerad för att förhinda att vägglöss komme in i en bäddmadrass, ramsäng eller vändbar madrass alternativt förhindra att vägglöss fortsätter att föröka sig och spridas.

Gå till BedBug Protection >

En stark affärspartner inom sovkomfort som erbjuder sänglösningar utifrån dina behov