Hotellsängar

Vi har ett komplett erbjudande till marknaden relaterat sängar och madrassser speciellt anpassade till hotell. Vi kan också erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån givna volymer och kontrakt.

Bra sömn och upplevelsen av en ljuvlig säng är den kanske viktigaste orsaken till att gästen har en positiv upplevelse av besöket och därmed kommer tillbaka.

Gå till hotellsängar >

Sängar för marin miljö

Vi levererar sängar till stora kryssningsfartyg, oljeplattformar och handelsfartyg. Förutsättningarna varierar ofta och därför kan vi också erbjuda flexibla lösningar utifrån dina önskemål som uppfyller de högt ställda kraven till sjöss.

Gå till marinsängar >

BedBug Protection

Ett nytt, unikt vägglusskydd för skandinaviska sängar som fungerar såväl preventivt som reaktivt och därmed skyddar din investering i dina sängar.

Produkten är konstruerad för att förhinda att vägglöss komme in i en bäddmadrass, ramsäng eller vändbar madrass alternativt förhindra att vägglöss fortsätter att föröka sig och spridas.

Gå till BedBug Protection >

Hilding Anders Contract

En stark affärspartner inom sovkomfort som erbjuder sänglösningar utifrån dina behov

Sveriges största sängtillverkare

Hilding Anders Sweden är Sveriges största sängtillverkare med verksamhet på flera platser runtom i landet. Vår koncern har huvudkontor i Malmö och är det ledande sängföretaget i Europa och Asien med närvaro på över 40 marknader.

Största sängtillverkaren

Kvalitet utöver det vanliga

Vi vet att sovkomforten är en av de viktigaste faktorerna när gästerna väljer hotell. Därför är det viktigt att sängarna är byggda för att klara den miljö de hamnar i.

Hög kvalitet

Miljö och trygghet

I vårt erbjudande hittar du produkter som är Svanenmärkta och sådana med certifierat trämaterial. Samtidigt är det tryggt att veta att hela vår verksamhet är miljöcertiferad enligt ISO 14001.

Miljö och trygghet

Funktion och design

Sängar med såväl ändamålsenlig funktion som med rätt uttryck och design - vårt breda erbjudande fångar de flestas behov.

Funktion och design

Lokal produktutveckling

Sömn är global medan sängar är lokala. Vi har produktutvecklingsresurser lokalt för att kunna tillgodose lokala behov samtidigt som vi också har tillgång till all vår internationella kompetens.

Lokal produktutveckling

Starka varumärken

Utöver de specifika contractsortimenten erbjuder vi 6 starka konsumentvarumärken med hela sortiment och med olika varumärkeslöften - löften du kan ta tillvara på i din verksamhet.

Starka varumärken